Proč trénovat paměť?

Zapomínání v naší společnosti vnímáme mnohdy jako běžnou součást procesu stárnutí. Mozek se ale do určité míry chová jako sval a paměť tak můžete trénovat po celý svůj život. Trénovaný šedesátník potom mívá často mnohem lepší paměť než běžný třicátník. V dnešní době existuje spousta zábavných způsobů, jak procvičovat svůj mozek a podporovat jeho schopnost pamatovat si více.

Paměť a mozková kapacita

Mozek je výkonný biologický počítač s rozsáhlou paměťovou kapacitou. Kolik vlastně dokáže pojmout informací? To ve skutečnosti nikdo přesně neví. Možná jste se už někdy setkali s údajem 10 %. Ještě před nedávnem se obecně věřilo tomu, že běžný člověk aktivně využívá asi 10 % svého mozku. Toto číslo však nemá žádný vědecký podklad. Všichni využíváme mozek jako celek. Jeho kapacita je však obrovská a ve chvíli, kdy třeba vlivem nemoci nebo úrazu dojde k poškození některých částí, další oblasti mozku do určité míry dokáží funkci poškozených struktur nahradit.

Když provádíte trénink paměti správně, můžete si vytvořit dokonce i rezervní mozkovou kapacitu. Mozek totiž funguje tak trochu jako sval. Když jej používáte málo, zakrní. Cvičení mu naopak dělá velice dobře. Jsou dokonce zdokumentovány i případy, kdy posmrtná pitva potvrdila pokročilou Alzheimerovu chorobu, ale člověk přitom za života nevykazoval žádné změny ve vnímání a v chování. Bylo to nejspíš proto, že trénovaný mozek postupně přebíral funkci poškozených částí.

Krátkodobá versus dlouhodobá paměť

Krátkodobá paměť je takovým základem pro úspěšné fungování člověka. Je prostorem, ve kterém se odehrává většina aktivních mentálních operací. Udrží obsah odhadem asi jen 15 až 30 vteřin.

Důležité vjemy a myšlenky potom míří do paměti dlouhodobé, odkud si je můžete opět vyvolat. Tedy si na ně vzpomenout. V běžném životě tento proces probíhá celkem automaticky. Zapamatujete si většinou zajímavé nebo emocemi nabité zážitky.

Jak ale informace dostat z krátkodobé paměti do dlouhodobé při úmyslném učení se? Například memorováním. To se často děje ve škole a při studiu. Takové zapamatování ovšem nebývá příliš efektivní. Mnohem lepší je použít třeba metodu asociací nebo mnemotechnické pomůcky.

Jak na zábavný trénink paměti

Kdekoliv a téměř kdykoliv. Tak se dá trénovat paměť. Už jen tím, že si zvědomujete běžnou činnost, paměť cvičíte. Co takhle si dát každý večer před spaním malé opáčko z uplynulého dne? Projděte si v mysli, co se od rána odehrávalo. Vzpomínejte i na drobnosti, pokoušejte se dostat do dlouhodobé paměti některou ze zajímavých vzpomínek.

Další možností vylepšení paměti je strukturovaný zápis myšlenek. Možná jste už někde zachytili jeho odborný název. Je to myšlenkové mapování a věnovali se mu v minulosti i takoví velikáni, jakými byli například Leonardo da Vinci nebo Albert Einstein.

Velmi efektivní je také metoda asociací. Při zapamatování hledejte souvislosti. Nejlépe ve spojení s vymyšleným příběhem. Uceleným mnemotechnickým systémem je technika paměťový palác. Naučte se využívat propojení paměti, prostoru a záchytných bodů.

Moderní doba na jedné straně snižuje potřebu pamatovat si kvanta faktických informací. Například telefonní čísla máte bezpečně uložena v paměti telefonu a pro jistotu často i na cloudu. Mohlo by se zdát, že technologie lidem umožňují nechávat vlastní paměť ležet tak trochu ladem. Zároveň však díky moderním aplikacím můžete své duševní schopnosti účinně a cíleně trénovat.

Tak směle do toho.

Publikováno: 11. 08. 2021

Kategorie: Zdraví

Autor: Ivana Křivánková