Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v zahraničí. Co to znamená v praxi?

Co znamená, když řidič obdrží trest v zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v zahraničí? Může řídit dále na území České republiky? Tyto často kladené otázky vám zodpoví advokátní kancelář Olomouc.

Trestní odpovědnost řidiče v ostatních zemích

To, že vám bylo vydáno řidičské oprávnění v České republice, neznamená, že nejste trestně odpovědni v dalších zemích. Spácháte-li přestupek či trestný čin, vztahuje se na vás podle trestního práva možnost uložení obdobného trestu v rámci správního či trestního řízení vedeného příslušnými orgány i za hranicemi vaší země.

Jestliže se dopustíte takového činu, kterým může být například nepřiměřená rychlost, jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, můžete získat trest zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel ve státě, kde byl čin spáchán. Platí zde totiž tzv. zásada teritoriality. Zahraniční orgány tak mohou uplatňovat své vnitrostátní předpisy týkající se omezení nebo případně i zrušení řidičského oprávnění pouze na území svého státu (tj. polské orgány v Polsku, rakouské orgány v Rakousku atd.).

Můžete dále řídit ve své zemi?

Ano a nejen tam, i v dalších zemích, kde vám nebyl uložen tento trest. Pokud vám zahraniční orgány odeberou řidičské oprávnění, není možné, aby ho fyzicky držely na území svého státu, a vy byste tak jinde řídil bez fyzického vlastnění řidičského dokladu. Standardně řidičské oprávnění řidiči vrátí nebo ho zašlou příslušným tuzemským úřadům, u kterých pak daný řidič může požádat o jeho vrácení a následně pokračovat v řízení motorových vozidel na území České republiky.

Nastanou-li však potíže, se kterými si nevíte rady, neváhejte se obrátit na právnickou pomoc.

Publikováno: 26. 04. 2024

Kategorie: Cestování

Autor: Ivana Křivánková