Špatný den v práci vás může přijít draho. Na kolik vás vyjde škoda, kterou způsobíte zaměstnavateli?

Žádný člověk není bez chyby a i tomu nejšikovnějšímu zaměstnanci se může čas od času přihodit nehoda, v rámci které zaměstnavateli způsobí finanční újmu. Za běžných podmínek, kdy dotyčný nejedná úmyslně, v opilosti ani pod vlivem omamných látek, zaplatí nejvýše čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního platu, a to bez ohledu na skutečnou výši škody. V určitých situacích však limit neplatí. Na co si dát pozor a jak se před povinnou náhradou škody chránit? Odpovědi na palčivé otázky najdete v následujících odstavcích.

Není odpovědnost jako odpovědnost

Odpovědnost zaměstnance za škodu podrobně definují ustanovení § 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Podle něj rozlišujeme několik forem odpovědnosti. Kromě odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práce také odpovědnost za ztrátu svěřené věci a za tzv. schodek na svěřených hodnotách. V případě škody v důsledku porušení povinností zaměstnanec odpovídá ve výši zmíněného čtyřapůlnásobku mzdy. Zaměstnavatel musí pracovníkovu vinu prokázat a roli hraje také to, zda nedošlo k porušení pracovněprávních povinností i z jeho strany (např. povinné školení BOZP apod.). Opačná situace panuje v souvislosti se zmíněným schodkem na svěřených hodnotách (zboží, materiál, ceniny, hotovost...). Odpovědnost vzniká na základě písemné dohody a zaměstnanec má povinnost schodek uhradit, aniž by mu zaměstnavatel musel prokazovat zavinění. Jedinou možností, jak náhradě škody předejít, je prokázat opak. Na základě písemné dohody může zaměstnavatel požadovat také náhradu za ztrátu svěřené věci.

Pojištění zaměstnanci stresovat nemusí

Ve všech zmíněných případech může zaměstnance zachránit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud pojištěnec nezpůsobí škodu úmyslně, pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nemusí si s náhradou škody dělat starosti – postará se o ní pojišťovna. Pojištění odpovědnosti s širokým pojistným rozsahem nabízí například pojišťovna ERGO.

Publikováno: 27. 04. 2020

Kategorie: Finance a byznys

Autor: Ivana Křivánková