Lze se vyvarovat rizikovému užívání alkoholu? A jak probíhá léčba alkoholismu?

Také si dáte vy nebo přátelé čas od času rádi sklenku něčeho ostřejšího? Každý, kdo užívá alkohol, by se měl zamyslet nad tím, do jaké míry u něj představuje konzumace alkoholu riziko. Odborníci se dnes shodují, že prakticky každá konzumace alkoholu je riziková, protože se může plíživě rozvinout v závislost. Nelze totiž přesně stanovit hranici, od kdy je užívání alkoholu rizikové, a to z toho důvodu, že je to u každého člověka velmi individuální.

Lze vůbec najít rozumnou míru konzumace alkoholu?

Největší riziko z pohledu konzumace alkoholu spočívá v tom, že jen málokdo si dokáže sám na sobě uvědomit, kdy už to začíná s alkoholem přehánět. Nedokážeme zkrátka určit hranici, kdy nás začíná alkohol ovládat. Pokud už k tomu zároveň dojde, tak už většinou bývá pozdě, abychom si dokázali sami pomoci. Závislost na alkoholu je tak velmi zrádná, protože je postupně a plíživě budovaná. Drtivá většina lidí si zároveň nedokáže připustit, že se u nich rozvíjí nějaký problém. Možná si to náznaky uvědomují, ale touha dát si sklenku je zkrátka silnější. Protože nelze přesně určit rozumnou míru, nejčastěji hovoříme o:
  • Nízkorizikové konzumaci alkoholu
  • Dle WHO 3 dcl vína denně
Světová zdravotnická organizace WHO takovou nízkorizikovou konzumaci kvantifikovala tedy jako 3 dcl vína denně. Je nutno však připomenout, že se jedná skutečně o pouhý odhad, který je velmi orientační. Riziko závislosti také roste při konzumaci tvrdého alkoholu.

Léčba je komplikovaná

Je potřeba počítat také s tím, že pokud se jedná o léčbu alkoholismu, tak ta prakticky nikdy není definitivní. Jinými slovy, člověk, kterého můžeme označit za vyléčeného alkoholika, je v podstatě doživotní abstinent. Léčba závislosti na alkoholu ale může spočívat také metodě kontrolované konzumace, když se postupně snižují dávky návykové látky. Zdaleka nejbezpečnější z dlouhodobého hlediska, aby člověk opět alkoholismu nepropadl, je však úplné vyloučení alkoholu ze svého života.

Publikováno: 30. 08. 2021

Kategorie: Zdraví

Autor: Ivana Křivánková