Jak probíhá certifikace výrobků? Potřebujete ji?

Mít originální nápad je úžasné, ale také docela komplikované. Každý nápad, který za to stojí, byste si určitě měli chránit. Nejen v rámci ČR, nýbrž celosvětově. A pro ochranu takových výborných nápadů existuje celá řada právních postupů. Stejně tak je poté nutné váš originální výrobek certifikovat, což mu dodá na důvěryhodnosti. Jak? V žádném případě se do certifikace výrobků nepouštějte sami. Toto si neřeší na vlastní pěst v žádných firmách. Ani v malých, ani v obrovských korporacích. Jde o právní postupy, s nimiž je prostě vždy jistější obrátit se na znalé profesionály. Třeba na společnost PROFI CERT, certifikační orgán pro certifikaci výrobků. Vše s vámi zkonzultuje, připraví a pomůže vyřídit certifikát pro výrobky z plastů, fólií, plastových obalů na potraviny, gumy a kaučuku, pro pohonné hmoty, oleje, kontejnery na odpady apod.

Co přesně je certifikace výrobků?

Certifikace je proces, při kterém se potvrdí shoda vlastností výrobků s požadavky v technickém předpisu. Předchází tomu analýza rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a jiné procesy. Po celou dobu platnosti certifikátu je navíc nad stabilitou kvality certifikovaného výrobku ustanoven dozor.

Proč takový certifikát vůbec chtít?

Certifikovaný výrobek působí důvěryhodněji, také jeho prodejce získává na důvěryhodnosti. Zákazník si může být jistý stabilitou vlastností výrobku. Pro vás jako výrobce jde tedy o šanci lépe se prosadit na trhu, zlepšit si image firmy, zvýšit podíl exportu, prosadit se na novém trhu a mimo jiné snížit pravděpodobnost reklamací výrobku. Před udělením certifikace je totiž výrobek skutečně pečlivě testován. Odhalené chyby pro vás mohou být přínosem – máte šanci je odstranit. Máte-li o certifikaci výrobků zájem, obraťte se na PROFI CERT. Pomůže vám získat také prohlášení o shodě výrobku.

Publikováno: 26. 06. 2022

Kategorie: Finance a byznys

Autor: Ivana Křivánková