Jak postupovat při pracovním úrazu

Ať už pracujete jako zedník, elektrikář nebo kuchař, může ve vašem zaměstnání dojít k pracovnímu úrazu. Úraz můžete zaznamenat vy sami nebo vaši kolegové. Nabízí se však otázka, jak v takové situaci postupovat. Mnozí lidé opravdu nevědí, co dělat. Zejména sám zaměstnavatel by to vědět měl, ale pokud i on je v takových chvílích bezradný, prozradíme vám, jak správně postupovat. Pokud hovoříme o pracovním úrazu, hovoříme o poškození zdraví (či o případné smrti), k čemuž došlo působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů či v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pracovním úrazem se nerozumí úraz, který utrpěl zaměstnanec po skončení pracovní doby či během své pauzy. Z pracovní úraz se nepovažuje ani úraz, k němuž došlo během cesty do práce či z práce. Každý zaměstnavatel by měl vědět, jak v případě pracovního úrazu postupovat. Ti nevědomí se to nyní dozví, případně mohou využít služeb firmy Extéria, která se jim postará nejen o pracovní úrazy, jež za ně vyřídí, ale také se postará o vše, co se pojí s BOZP a PO. O firmě Extéria si můžete přečíst v referencích a recenzích na internetu, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů.

Jak postupovat při pracovním úrazu

  • Nejdříve je nutné provést první pomoc, pokud si to situace žádá. Hned na to je třeba provést opatření, která zabrání vzniku dalších škod na zdraví či majetku.
  • V dalším kroku se musí zajistit místo úrazu, které je nejlepší ponechat v původním stavu, případně je dobré zdokumentovat veškeré změny vzniklé během úrazu.
  • Třetím krokem je ohlášené úrazu. Ten se musí nahlásit jak státnímu zástupci, tak se to musí ohlásit inspektorátu práce, příslušnému odborovému orgánu, dále pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn, a samozřejmě zdravotní pojišťovně zaměstnance.
  • Posledním krokem při pracovním úrazu je vyšetřit možné příčiny a případně i okolnosti, které vedly ke vzniku pracovního úrazu. K prošetření musí vždy dojít za účasti zaměstnance.

Publikováno: 31. 07. 2019 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Finance a byznys

Autor: Ivana Křivánková