Jak na bezproblémové darování nemovitosti?

Darování nemovitosti je oblíbenou formou převodu nemovitého majetku, a to především mezi rodinnými příslušníky. Pokud se na něj v dohledné době chystáte, měli byste se seznámit se základními souvislostmi – minimalizujete tím určitá rizika, ke kterým může dojít. Zatímco při prodeji nemovitosti musí prodávající a kupující sepsat kupní smlouvu, v případě darování je alfou a omegou smlouva darovací. Jejím předmětem je bezplatný převod vlastnického práva, případně závazek k budoucímu bezplatnému převodu do vlastnictví obdarovaného. Aby byla darovací smlouva platná, musí být splněny zákonné podmínky.

Náležitost sepsání darovací smlouvy

V darovací smlouvě musí být obsaženy informace o smluvních stranách a darované nemovitosti (tzn. vymezení nemovitého majetku na základě katastrálního zákona) včetně závazků dárce (převedení nemovitosti) a obdarovaného (přijmutí daru). Častým kamenem úrazu bývá nesprávné vymezení nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem. Chcete-li se vyhnout nepřesnostem, raději se obraťte na renomovanou advokátní kancelář a nechte si poradit, jak řešit darovací smlouvu. Problémy mohou nastat především při využití některého ze vzorů na internetu. Jakmile sepíšete darovací smlouvu, musíte vlastnické právo vložit i na příslušný katastr nemovitostí. Kromě darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy obou stran musíte podat správně vyplněný a podepsaný návrh na vklad. Zároveň se připravte na poplatek ve výši 1000 Kč.

Pozor na věcné břemeno

Může se stát, že si dárce ve smlouvě nechá zřídit i věcné břemeno – např. v podobě doživotního bezplatného užívání domu. Co přesně bude obsahem smlouvy, je na dárci a obdarovaném. Pokud si s definicí práv a omezení nevíte rady, opět využijte služeb zkušeného advokáta. Vždy je lepší zaplatit pár tisíc korun a mít dokumentaci v pořádku, než riskovat nepříjemné „tahanice“.

Publikováno: 11. 11. 2018

Kategorie: Finance a byznys

Autor: Ivana Křivánková