Co o vás vypovídají poslední číslice roku narození?

Čísla na konci vašeho roku narození mají silný vliv na charakter člověka. Čtěte jaký. Podle starobylého čínského kalendáře, který je orientovaný na východní horoskop, svět ovládá vždy jeden z pěti základních prvků - dřevo, oheň, země, vzduch, voda. Astrologové se domnívají, že tyto prvky vyvíjejí silný vliv nejen na přírodu, ale i na charakter člověka. Určují jeho mentální vlastnosti, zvyky a preference. Ve kterém roce jste se narodili? Vezměte poslední číslice roku svého narození a dozvíte se o sobě něco nového! 1. ZEM Lidé z elementu země (poslední číslice roku narození - 8 a 9) jsou spolehliví a trpěliví. K vztahům přistupují zodpovědně. Mají spoustu ambicí, ale bývají příliš idealističtí. Lidé země řeší problémy krok za krokem a s střízlivou hlavou. Mají dobře vyvinutou intuici a disponují silným smyslem pro spravedlnost. Velmi rychle se urazí a jejich chování je dost konzervativní. Lidé země mají dobrý vztah k penězům. Dokáží předvídat věci a mají i dost nápadů, jen na jejich realizaci potřebují podporu okolí. I když se své emoce snaží ovládat, touží být milováni jinými. Zemští lidé nevyhledávají dobrodružství a často jim chybí hravost. Jejich negativní stránkou je krutost a tvrdohlavost. Chtějí mít vše pod kontrolou a naplánované. Ze všeho nejvíc se bojí neznámého. Tento strach často vyústí do záchvatu paniky a deprese. Země je středem, který je zodpovědný za střídání ročních období. Barva země - žlutá, a je spojena s trávicí soustavou, zejména slezinou a žaludkem. Doporučení: Měly by se vyhýbat bažinatých oblastem s vysokou vlhkostí. 2. OHEŇ Ohniví lidé (poslední číslice roku narození - 6 a 7) vždy touží po dobrodružství a nikdy se nebojí prozkoumat něco nového. Jsou to velmi aktivní a energičtí lidé, kteří mají předpoklady stát se velkými vůdci, milují soutěžení a vyhrávání. Člověk narozený v tomto elementu bývá zpravidla atraktivní a přitažlivý. Potřebuje přátel a rád se obklopuje lidmi. Je v neustálém pohybu. Velmi lpí na rodině a přátelích. Ohniví lidé mívají také vysokou sebeúctu a sebevědomí. Jsou inteligentní, přátelští a disponují řečnickým talentem. Negativní stránkou tohoto elementu - agresivita a nadměrná touha po dosažení cílů všemi dostupnými prostředky. Kromě toho, že jsou velmi emocionální a trpí nedostatkem trpělivosti, bývají sobečtí a příliš ambiciózní. Oheň se nachází na jihu, patří letu. Barva ohně - červená, spojuje se s cévním systémem a srdcem. Ohnivým lidem se doporučuje, aby byly daleko od nadměrného tepla a odolaly vlně emocí. 3. DŘEVO Lidé narození pod záštitou dřeva (poslední číslice roku narození - 4 a 5) jsou velmi štědří. Zvyknou dodržovat své zásady, pokud jde o etiku. Rádi objevují svět a analyzují informace. Vědí ovlivnit a snadno přesvědčit lidi, aby s nimi souhlasili. Lidé dřeva jsou velmi tvořiví a mají umělecké sklony, které se často projevují ve všem, co dělají. Jsou pracovití a vždy vyhledávají takové zaměstnání, kde budou vytížení a mohou se naplno seberealizovat. Bývají vděční za všechno, co mají, a nesnaží se žít nad poměry. Umí být skutečnými přáteli a nikdy se nechovají sobecky. K jejich pozitivním vlastnostem patří také empatie a ochota pomáhat druhým. Mezi negativní stránky dřevěných lidí patří jejich neschopnost odhadnout své síly. Často na sebe kladou velké nároky, které nezvládají, proto bývají přetížení. Jinými slovy, lidé tohoto elementu by se měli naučit stanovit si hranice a správně odhadnout své síly. Za určitých podmínek se mohou stát příliš závislými na ostatních a dokonce ztratit v davu. Je to i díky jejich pasivitě a flegmatický postoji, který je mnohokrát zpomaluje. Dřevo- východ, roční období - jaro, barva - zelená. Dřevo je propojeno se žlučníkem a játry. Představitelé tohoto prvku by se měli vyhnout oblasti, kde převládají silné větry. 4. VODA Vodní lidé (poslední číslice roku narození - 2 a 3) jsou považováni charismatických a ochotných jedinců, kteří vědí, jak si rychle získat sympatie. Jsou velmi flexibilní a přizpůsobiví. Bývají také inteligentní a kreativní. Najdete mezi nimi velkých filozofů a myslitelů. Často zvládnou několik profesí. Zástupci vodního elementu mají perfektní komunikační schopnosti a mohou být velmi přesvědčiví. Určitě se uplatní jako diplomaté. Poslouchají svou intuici a to, co jiní prohlédnou, jejich pozornosti většinou neujde. Jsou to dobří organizátoři a neméně dobří umělci. Vědí objevit talent iv jiných lidech a pomoci jim ho rozvinout. Vodní lidé mohou být někdy příliš tajemní a neupřímní. Nikdy své tajemství nesdílejí s ostatními. Kromě toho lze pozorovat u nich výrazný sklon k manipulaci. Navážou se na lidi a využívají je, aby dosáhli svých cílů. To, co by se měli naučit - je postavit se na nohy a jít svou vlastní cestou. Největším paradoxem lidí narozených v tomto elementu je, že se mají vyhýbat vodě, jak se jen dá. Voda - je na sever. Roční období - zima a barva - černá. Voda je spojena s kostmi a vylučovacím systémem. 5. KOV (vzduch) \"Kovové\" lidé (poslední číslice roku narození - 0 a 1) jsou velmi houževnatí, nezávislí a soběstační. Mají pevný charakter. Milují sami sebe, ale zároveň vědí, jak pečovat a respektovat ostatní. Bývají obvykle poměrně rezervovaní, ale pokud jsou pod tlakem, dokáží aktivně a pevně bránit sebe a svůj názor. Představitelé tohoto prvku upřednostňují pořádek a rovnováhu, harmonii a čistotu v každém slova smyslu. Vyznačují se spolehlivostí a odhodláním. I když jejich rezervovanost drží nakrátko, nesnaží se být součástí davu. Když kovů lidé vědí, co hledají a chtějí, jsou odhodláni pevně jít za svým cílem a nezastaví jejich žádná překážka či neúspěch. Ke každému problému se odvážně postaví a snaží se ho vyřešit. Nemají strach z osamělosti, a jediné, co chtějí od společnosti - uznání jejich úspěchů. Mezi negativní vlastnosti lidí v tomto elementu patří impulzivnost. Vědomě či nevědomě touží po luxusu, penězích a moci. Často mohou být tvrdohlaví a chovají se nepřiměřeně. Jako vůdci bývají velmi nároční a očekávají, že se jim podřídí každý. Kov- západ. Roční období - podzim. Barva - bílá. Kov je spojen s horními dýchacími cestami a plícemi.

Publikováno: 20. 05. 2018

Kategorie: Lifestyle

Autor: Jakub Vyncentýn

Tagy: rok narození význam