Co je to ISO certifikace a proč byste ji měli využít?

ISO je zkratkou sousloví International Organization of Standardization a vychází z řady norem s označením BS 5750 (British Standard). Nejznámější ISO certifikáty 9001 byly formulovány v roce 1987 a v průběhu dalších let docházelo k jejich úpravám, které vyvrcholily v roce 2000. Právě tehdy došlo ke sloučení tří standardů ISO 9001, 9002 a 9003, které v roce 2004 doplnila rozšiřující norma 9004.

V současnosti je celkový počet certifikátů více než 18 000 a jen držitelů certifikace ISO 9000 je více než jeden milion. Jde o celosvětově uznávaný certifikát, který standardizuje interní procesy, minimalizuje množství chyb a podílí se na celkové kvalitě chodu firmy.

Za zmínku stojí například také certifikát ISO 45001 - jedná se o manažerský systém prokazující vnitropodnikovou bezpečnost při práci.

Mnozí vidí za ISO certifikáty jen zvýšení prestiže. A ano – firmy, které certifikát získaly, jsou mnohdy v očích zákazníků a partnerů skutečně výše než konkurence, která certifikát nemá. Je třeba si uvědomit, že většina prosperujících firem již ISO využívá a byla by proto škoda proces neabsolvovat a nenechat si svou důvěryhodnost potvrdit oficiálně.

Na druhou stranu by však certifikace neměla být samoúčelná. Bylo by zbytečné usilovat o certifikát ISO jen kvůli toho, že ho mají i ostatní a vy ho ve skutečnosti nepotřebujete. Dosažení certifikátu za cenu komplikací a kladení větších nároků na zaměstnance, než je ve skutečnosti potřeba, není efektivní. A je to právě efektivita chodu firmy, ke které by měl certifikát přispět.

id=

Publikováno: 28. 07. 2022

Kategorie: Finance a byznys

Autor: Ivana Křivánková