Alchymie předkupního práva

Předkupní právo může pořádně zamotat vaše plány a představy o naložení s vaším majetkem. Často se totiž stává, že vlivem dědictví je majitelů nemovitosti několik lidí současně. Ideální poloviny, třetiny, čtvrtiny ale mají velký „háček“. V případě, že se vám sdílený majetek nezamlouvá a chcete jej prodat, nesmíte opomenout speciální úkon. Předkupní právo na nemovitosti není historickým artefaktem, ale skutečnou pasáží v zákonech, které stále platí. Při prodeji objektu jste povinni učinit nabídku předkupního práva ostatním spoluvlastníkům, takzvaným předkupníkům. Lidově řečeno, spolumajitelé mají přednost, co se nabytí vašeho majetku týče. Výjimkou je pouze převod na osobu blízkou, kdy se předkupní právo neuplatňuje.

Přenechte starosti zkušenějším

Předkupní právo nelze obejít ani v případě, že hodláte svůj majetek někomu darovat. I v tomto případě mají spoluvlastníci navrch a mohou váš podíl vykoupit za cenu obvyklou. Správný postup při majetkovém řešení nemovitosti může pomoci řešit realitní kancelář, která převezme všechny starosti na svou hlavu a zajistí vše potřebné. Mimo jiné i to, aby byla všem předkupníkům prokazatelně doručena nabídka. Od okamžiku doručení začíná běžet tříměsíční lhůta, ve které může předkupník nabídku svého práva využít. V případě, že se takto stane a spolumajitel s přednostním právem bude mít zájem, je prodávající povinen s ním kupní smlouvu uzavřít. Až poté, co prokazatelně svoje právo neuplatní nebo promarní tříměsíční lhůtu, může prodávající převést svůj spoluvlastnický podíl na třetí osobu. Proč Unicareal? Unicareal je brněnská realitka, která přistupuje ke každému případu individuálně a věnuje mu speciální pozornost. Je si vědoma toho, že prodej majetku znamená určitou míru nejistoty a nervozity, proto dělá maximum pro to, aby vše proběhlo hladce a vy jste mohli v klidu usínat. Unicareal s.r.o. Roubalova 455/4 Brno-střed-Stránice 602 00 Tel: 541 211 876 Email: info@unicareal.cz https://www.unicareal.cz/

Publikováno: 29. 04. 2020

Kategorie: Bydlení

Autor: Ivana Křivánková