Jak přijít k vlastní nemovitosti levněji? Zúčastněte se dražby

Dražby nemovitostí jsou nedílnou součástí trhu s realitami. Pro mnohé představuje možnost, jak získat byt, dům, pozemek nebo prostory k podnikání za velmi výhodných podmínek. Ale stále se najde dost lidí, kteří na ni pohlíží skrz prsty. Nedůvěra přitom pramení z neznalosti – bez ohledu na tom, zda se předmět dražby draží dobrovolně, nebo nedobrovolně, jde o velmi bezpečný a transparentní proces. Hlavní výhodou dražby nemovitostí jsou objektivní stanovení ceny a detailní informace ze znaleckého posudku. Zájemce je obeznámen se všemi důležitými souvislostmi, což u ostatních způsobů prodeje není pravidlem. Co se týče částky, na které se začíná dražit, bývá stanovena na dvou třetinách odhadní ceny. Konečná cifra samozřejmě záleží na účastnících.

Průběh dražby v kostce

Dražby nemovitostí v exekuci nejsou složité, a už vůbec ne riskantní. Probíhají s přímou účastí v dražební místnosti příslušného exekutorského úřadu nebo online v rámci elektronické aukce. Průběh konkrétní dražby vždy v předstihu specifikuje exekutor prostřednictvím dražební vyhlášky. S jejím obsahem se vždy důkladně seznamte. Exekuční dražby nemovitostí se může zúčastnit každý, kdo dosáhl plnoletosti a je způsobilý k právním úkonům. Případně pověřená osoba, které dáte ověřenou plnou moc.

Dražební jistota

Zájemci o účast na dražbě nemovitosti musí předem zaplatit určitou částku. Jedná se o tzv. dražební jistotu a její výše je vždy upřesněna v dražební vyhlášce. Hradí se převodem na účet nebo osobně v hotovosti (dovoluje-li to dražební vyhláška). V případě, že nemovitost vydražíte, bude dražební jistota odečtena od konečné ceny dražené položky. Dražitelům, kteří neuspěli, je neprodleně vrácena. Pokud vás zaujala možnost, jak snadno ušetřit za nemovitost, přečtěte si další informace na portálu drazba-nemovitosti.com, který provozuje ostravský soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková. Na stránkách si můžete prohlédnout nemovitosti v dražbě a posoudit, nakolik jsou pro vás jejich ceny atraktivní.

Publikováno: 15. 03. 2020

Kategorie: Finance a byznys

Autor: Ivana Křivánková